Skärpt amorteringskrav för den skuldsatte

amortering snabblån

Amorteringskrav vid höga lån

Den som vill köpa en villa och högt belåna den slipper inte längre undan amortering. Samtliga hushåll som tar nya bostadslån och som redan har befintliga bostadslån som sammantaget överstiger 4,5 x bruttoinkomsten berörs av de nya amorteringskraven. Detta är tillämpligt ifall du har ett bolån som överstiger mer än 50% av husets värde.

Bruttoinkomst

Bruttoinkomst är densamma som ”inkomst före skatt” och används ofta som utgångspunkt för den deklarerade inkomsten som fastställts varje år. Vid banklån kan långivare även räkna med andra inkomster till bruttoinkomsten. Till exempel: Studiebidrag och barnbidrag.

Det viktiga är att att långivaren bedömer inkomstkällan som säkerställd och varaktig,

Alla fastighetsköp med lån berörs

Amorteringskravet och de nya reglerna gäller för alla bostäder såsom villa, radhus, bostadsrätt, fritidshus, men fastighet eller tomträtt som ska användas till bostadsändamål. Långivaren ska gå efter reglerna om skärpt amorteringskrav, men det är i slutändan långivaren som gör bedömningen om bruttoinkomsterna räcker upp dit och om det kan beviljas undantag från amorteringskravet.

En långivare kan vid lån kräva hur stor amortering som helst men beviljar den dig litet eller inget amorteringskrav så måste de följa lagen och reglerna som berör lånets storlek och bruttoinkomsten.

Hur mycket måste man amortera enligt lag?

Om du lånar mer pengar än 4,5 x din deklarerade årsinkomst innan skatt, då måste du betala amortering om ytterligare 1 procentenhet mer än de tidigare reglerna.

Så om du då har du ett lån med en belåningsgrad på mellan 70–85 % av husets värde, då ska du enligt det första amorteringskravet betala amortering på 2 % ned till 70 % och därefter 1 procent ned till 50 % av bostadens värde.

Har du sedan en skuld som är större än 4,5 x din deklarerade inkomst före skatt, då ska du betala amortering om  ytterligare 1 % tills din skuld underskrider 4,5x din inkomst.

Inget lån till den med för många förfrågningar

För att överhuvudtaget bli beviljad ett lån så måste man för det fösta vara kreditvärdig. Detta blir man genom att

  • ha en inkomst
  • helst sakna betalningsanmärkningar
  • inte har ett skuldsaldo hos Kronofogden
  • inte vara föremål för utmätning
  • inte har många tidigare lån
  • ej ha för många registrerade förfrågningar hos UC

Det sistnämnt, förfrågningar hos UC, kan man undvika genom att bara ansöka lån utan UC.

Gå upp