Amortering

amortering

Amortering

Amortering är inom bank och finans ett annat ord för avbetalning. Den kan vara av typen rak amortering eller annuitets. Det finns både något som heter falsk (bibehållen) annuitet och äkta (ändrad) annuitet.Vid falsk annuitet så ändras inte annuitetsbeloppet ifall att räntan skulle ändras.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste när man ska låna pengar och främst vid bolån. Det betyder att man delar upp skulden under en viss tid och återbetalar samma amorteringsbelopp varje månad. Skulden minskar varje månad.

Då vet man redan när lånet tas, hur mycket man har att vänta bland sina utgifter varje månad. Man har också bra koll på när lånet kommer att vara slutbetalt. Att amortera med rak amortering är billigast.

Exempel rak

Lån på 120.000 kr. Återbetalningstid 120 månader/amorteringstillfällen. Ränta 5%. Med rak betalar du 1.666 kr/mån.

Mån Lån Amortera Ränta Månadsbelopp
1 120.000 1000 500 1500
12 108.000 1000 454 1454
24 96.000 1000 408 1408
36 84.000 1000 354 1354
120 0 1000 4 1004

Annuitets amortering

amortering
amortering

Annuitet är ett latinskt ord som betyder ”Årlig avbetalning”.

Vid annuitet så är återbetalningsbeloppen densamma under hela låneperioden. (Vid rak amortering så är beloppet densamma varje månad). Vid annuitet så blir det alltså samma kostnad att betala varje månad. I början blir det Högre ränta än och i takt med att amorteringsperioden fortgår så minskar räntebeloppet och blir mindre än amorteringsbeloppet.

För att kunna beräkna annuitetsamortering så måste man veta hur stort lånet är, hur lång återbetalningstiden är och vilken ränta som erbjuds. Annuitetsamorteringen har samma belopp varje månad och vid varje betalningstillfälle.

Det innebär att först betalas en mindre andel vilken blir högre för varje betalningstillfälle, med beloppet ökar och räntekostnaden blir mindre. För att kunna beräkna annuitetsamorteringen måste man utgå från en ränta. Om räntan inte ändras så kommer annuitetsamorteringen att vara detsamma under hela perioden.

Exempel Annuitets amortering

Lån 100.000 kr. Amorteringstid 5 år/60 mån.

Mån Lån Amortera Ränta Månadsbelopp
1 100.000 1470 417 1887
2 98.530 1477 411 1887
12 83.484 1539 348 1887
24 64.583 1618 269 1887

Det enklaste och bästa sättet att se till att amorteringen blir gjord är att ha autogiro via sitt bankkonto.

Om man har svårt att betala sitt lån under en månad (t.e.x nu under corona) kan man ansöka om att få amorteringsfritt.

Nyhet! nu införs amorteringskrav.

Gå uppåt