Jämför Bolån
www.lånutanuc.se/bolan

bolån lånutanuc.se

Ett bolån kan nyttjas på flera sätt. Gemensamt för alla bolån är att boendet, fastigheten eller huset utgör säkerhet för lånet.

Du kan ansöka om ett bolån för att köpa ett nytt boende, eller för att låna upp det befintliga. Oavsett vilket så är bolån oftast alltid det billigaste alternativet då det gäller lån.

Det finns ingen övre gräns för hur stort belopp man kan låna pengar via bolån. Det är fastighetens värde och de ansökandes ekonomi som bestämmer hur stort bolån man får låna.