Etikett: amortering

Skärpt amorteringskrav för den skuldsatte

Den som vill köpa en villa och högt belåna den slipper inte längre undan amortering. Samtliga hushåll som tar nya bostadslån och som redan har befintliga bostadslån som sammantaget överstiger 4,5 x bruttoinkomsten berörs av de nya amorteringskraven.

Amortering

Amortering är ett annat ord för avbetalning. Amorteringen kan vara av typen rak amortering eller annuitets amortering.

Gå upp