Anstånd med skattebetalning pga Corona

anstånd skattebetalning

Ansök anstånd med skatten hos Skatteverket pga Coronavirus

Spara pengarna en stund. Skatteverket har beslutat att bevilja anstånd med skattebetalning, på grund av betalningssvårigheter i samband med Coronavirusets effekter. På så sätt kan företag och privatpersoner undgå att behöva låna pengar för att klara av en tillfällig kris som denna.

Börja med att ansöka anstånd och invänta besked, innan du ser dig om efter ett lån.

Tillfälligt anstånd med skatten i vissa fall

En utökad möjlighet att få anstånd med betalning av skatt och avgift införs den 30 mars 2020 för företag som drabbats ekonomiskt av effekterna av coronaviruset. Det ger näringsidkare en möjlighet att ansöka om tillfälligt anstånd för betalningar av avdragen skatt, arbetsgivaravgifter och moms.

Ansök anstånd med skatten i mina sidor

Från den 30 mars kan Skatteverketfatta beslut och ge tillfälligt anstånd med betalning. Du ansöker då direkt i ”Mina sidor” eller på blankett 4839. Du kan även ansöka på blankett 4839. Beslut som fattas av Skatteverket kommer alltid snabbast om man ansöker via Skatteverkets webbplats istället för med en blankett.

Du måste kunna visa att du kommer att kunna betala skatten efter att anståndstiden har löpt ut och att betalningsproblemen därmed har varit tillfälliga. Skatteverket gör en samlad bedömning i varje enskilt fall.

Beviljar skäligt belopp

Skatteverket beviljar anstånd med skatten, med ett belopp som är skäligt med hänsyn till omständigheterna, normalt ett högre belopp än underskottet på ditt skattekonto.

Normalt sett medger inte Skatteverket anstånd med betalning av avdragen skatt på anställdas löner och mervärdesskatt (moms). Det beror på att pengar för dessa skatter förutsätts finnas tillgängliga för inbetalning.

De kan dock medge anstånd även för dessa skatter om du visar att du har blivit tvungen att använda pengarna för att betala något oförvållat för att mildra följderna av corona.

Tillfälligt anstånd upp till 4 månader

Du kan få anstånd i upp till 4 månader och både privatpersoner och företag kan ansöka.

Blankett: Ansökan anstånd med betalning av skatt p.g.a tillfälliga betalningssvårigheter SKV4305

Ifall att Skatteverket inte beviljar anstånd så kan ett långsiktigt alternativ vara att titta på ”Skuldfinansiering genom samlingslån” i första hand istället för de mindre dyrare alternativen som snabblån och lån utan UC.

Du kan ansöka lånebelopp upp till 800.000 via privatlån, ifall att du inte har alltför svag kreditvärdighet

Läs även: Många banker stänger p.g.a Corona.

Gå upp