Finanstermer

Finanstermer

 • Amortering
  Avbetalning på snabblånet

Amorteringsfrihet
När avbetalning inte behöver göras. Man kan t.e.x ha få eller flera amorteringsfria månader på ett snabblån, automatiskt eller genom att själv fråga någon månad då pengarna inte räcker till. Vissa lån utan UC har ”prova på-period där man får låna man att amortera eller betala ränta.

 • Amorteringsfritt lån
  Lån utan avbetalningar, hela lånet betalas vid löptidens slut. Finns ej för snabblån, men vanligt vid villalån där man enbart betalar räntan.
 • Annuitetslån
  Vid annuitetslån betalar man ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntan beloppet minskar med tiden, samtidigt som skulden avbetalas, så ökar amorteringsdelen.
 • Autogiro
  Betalning för en skuld eller faktura dras (efter medgivande) automatiskt från bankkontot varje månad. De flesta kreditgivare önskar att man lägger upp betalningen via autogiro.
 • Bankdag
  Vardag det vill säga måndag till fredag. Bankkontot har stängt helger men online ansökningar har alltid öppet. Många har automatisk process och kräver ingen manuell handpåläggning.
 • Banksekretess
  Dina avtal med banken skyddas av banksekretess, vilket innebär att banken inte får lämna ut några uppgifter om dig eller dina konton och avtal till utomstående. Detta gäller alla typer av lån, även snabblån.
Gå uppåt