Finanstermer

Finanstermer

 • Amortering
  Avbetalning på snabblån
 • Amorteringsfrihet
  När avbetalning inte behöver göras. Man kan t.e.x ha få eller flera amorteringsfria månader på ett snabblån, automatiskt eller genom att själv fråga någon månad då pengarna inte räcker till. Vissa lån utan UC har ”prova på-period där man får låna man att amortera eller betala ränta.
 • Amorteringsfritt lån
  Lån utan avbetalningar, hela lånet betalas vid löptidens slut. Finns ej för snabblån, men vanligt vid villalån där man enbart betalar räntan.
 • Annuitetslån
  Vid annuitetslån betalar man ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntan beloppet minskar med tiden, samtidigt som skulden avbetalas, så ökar amorteringsdelen.
 • Autogiro
  Betalning för en skuld eller faktura dras (efter medgivande) automatiskt från bankkontot varje månad. De flesta kreditgivare önskar att man lägger upp betalningen via autogiro.
 • Aviavgift
  Kallas även faktureringsavgift och är en kostnad som banker ofta lägger på varje månadsbetalning. Detta täcker den kostnads banken har för att fakturera månadsbeloppet.
 • Bankdag
  Vardag det vill säga måndag till fredag. Bankkontot har stängt helger men online ansökningar har alltid öppet. Många har automatisk process och kräver ingen manuell handpåläggning.
 • Bankkonto – Ett konto hos banken för att spara pengar, sätta in lön eller koppla till kreditkortet.
 • Banksekretess
  Dina avtal med banken skyddas av banksekretess, vilket innebär att banken inte får lämna ut några uppgifter om dig eller dina konton och avtal till utomstående. Detta gäller alla typer av lån, även snabblån.
 • Blancolån
  Ett lån utan säkerhet. Detta innebär att man lånar med sin inkomst som garanti för återbetalning.
 • Checkkredit
  En kredit som ett lån, men där du endast betalar ränta på de pengar du använder
 • Faktura
  Faktura är det betalningsunderlag som beskriver vad kunden ska betala och när.
Gå uppåt