Finanstermer

Finanstermer

Det betyder alla ord och termer inom bankväsendet? Förfallodag, amortering, annuitetslån, etc…. Här hittar du svaren på alla krångliga finanstermer.

 • Amortering
  Avbetalning på snabblån
 • Amorteringskrav (Läs om amorteringskrav när du lånar till bostad)
 • Amorteringsfrihet
  När avbetalning inte behöver göras. Man kan t.e.x ha få eller flera amorteringsfria månader på ett snabblån, automatiskt eller genom att själv fråga någon månad då pengarna inte räcker till. Vissa lån utan UC har ”prova på-period där man får låna man att amortera eller betala ränta.
 • Amorteringsfritt lån
  Lån utan avbetalningar, hela lånet betalas vid löptidens slut. Finns ej för snabblån, men vanligt vid villalån där man enbart betalar räntan.
 • Annuitetslån
  Vid annuitetslån betalar man ett konstant belopp för ränta och amortering tillsammans vid varje betalningstillfälle. Eftersom räntan beloppet minskar med tiden, samtidigt som skulden avbetalas, så ökar amorteringsdelen.
 • Autogiro
  Betalning för en skuld eller faktura dras (efter medgivande) automatiskt från bankkontot varje månad. De flesta kreditgivare önskar att man lägger upp betalningen via autogiro.
 • Aviavgift
  Kallas även faktureringsavgift och är en kostnad som banker ofta lägger på varje månadsbetalning. Detta täcker den kostnads banken har för att fakturera månadsbeloppet.
 • Bankdag
  Vardag det vill säga måndag till fredag. Bankkontot har stängt helger men online ansökningar har alltid öppet. Många har automatisk process och kräver ingen manuell handpåläggning.
 • Bankkonto – Ett konto hos banken för att spara pengar, sätta in lön eller koppla till kreditkortet.
 • Banksekretess
  Dina avtal med banken skyddas av banksekretess, vilket innebär att banken inte får lämna ut några uppgifter om dig eller dina konton och avtal till utomstående. Detta gäller alla typer av lån, även snabblån.
 • Blancolån
  Ett lån utan säkerhet. Detta innebär att man lånar med sin inkomst som garanti för återbetalning.
 • Checkkredit
  En kredit som ett lån, men där du endast betalar ränta på de pengar du använder
 • Faktura
  Faktura är det betalningsunderlag som beskriver vad kunden ska betala och när.
 • Finansinspektionen
  Statlig myndighet som övervakar den svenska finansmarknaden
 • Fullmakt
  Intyg på att någon annan får göra ärenden i någons namn. Exempelvis ta ut pengar på banken eller teckna abonnemang.
 • Förfallodag
  Den dagen en lånebetalning ska vara banken tillhanda. Det innebär att man måste göra betalningen den innan sista dagen betalningen ska vara banken tillhanda.
 • Gäldenär
  Gäldenär är den som är skyldig pengar. I motsats till borgenär, vilket är banken/långivaren.
 • Handpenning
  Att betala handpenning betyder att man lämnar en garanti på att man kommer att köpa köpa en vara. Vanligen lämnar man 10% av varans pris i handpenning vilket kan täcka upp eventuella förluster för säljaren om köparen drar sig ur.
LÅN UTAN UC | + posts

Martin studerar ekonomi och har ett stort intresse för det svenska näringslivet. Vid sidan om sina studier är han skribent hos LånutanUC.se.

Gå upp