reproränta och referensränta

Referensränta

Referensränta

Referensräntan styr hur stor räntesatsen blir på dina lån. Det spelar ingen roll vilken typ av lån det handlar om. Referensräntan styr alla lån, även lån utan Uc. Det finns många av våra vardagliga räntor som styrs av referensräntan. Du har säkert sätt uttrycket på en faktura någon gång. Där står ofta att dröjsmålsränta är referensräntan + 8%.

Referensränta beslutas av Riksbanken

Den beslutas av Riksbanken 2 gånger per år, 1 januari och 1 juli. Den har inget penningpolitiskt syfte.

Historisk referensränta

20190101-0,50%
20180701-0,50%
20180101-0,50%
20170701-0,50%
20170101-0,50%
20160701-0,50%
20160101-0,50%