Ränta

Ränta

Ränta är benämningen på vad det kostar för dig att nyttja bankens tjänster. T.e.x att låna pengar. men även då du sparar pengar. Oavsett vilken låneform vi pratar om, lån utan uc, blancolån eller villalån, så finns det olika begrepp inom ränta, för utlåning, mm, vilka kan vara svårt för oss vanliga konsumenter att förstå.

  • Inlåningsränta
  • Utlåningsränta
  • Nominell räntesats
  • Rörlig ränta
  • Effektiv ränta
  • Fast ränta

Effektiv ränta

Effektiv ränta kan man säga är som ett jämförelsepris. Det betyder olika sätt att beräkna vad lånet kommer att kosta. Den beräknas som att om räntan betalas årligen.

Ifall att räntan betalas flera gånger per år. Då blir den effektiva årsräntan högre än den nominella. Betalar man räntan mindre än årligen, så blir den effektiva årsräntan lägre än den nominella. Den effektiva räntan är mycket omtalad då det gäller just lån utan uc

Rörlig ränta

Rörlig ränta betyder att räntesatsen styrs av marknadsräntan, en referensränta såsom STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate), LIBOR (London Inter-bank Offered Rate) eller liknande. Då rör sig räntesatsen upp och ner i takt med detta.

Fast ränta

Fast ränta är motsatsen till rörlig ränta och låses ofta under en viss tid, t.e.x 1 år.

Inlåningsränta

Du kanske inte har tänkt på det, men då du sätter in pengar på banken så ”lånar” banken dessa pengar av dig. För det får du ränta på ditt insatta eller sparade belopp. Ju längre tid du låser pengarna, desto längre tid får banken låna dina pengar och desto högre ränta kan du få.

Utlåningsränta

När du vill låna pengar av banken så får du betala en kostnad för att du nyttjar deras pengar. Det är detta som kallas utlåningsränta.

Eftersom banken ger inlåningsränta till den som ska spara pengar så måste de även ta inlåningsränta av den som lånar pengar.

Delvis för att täcka upp den inlåningsräntan de ger ut till sina sparkunder. Det är även för att kunna tjäna en slant och kunna betala löner, kontor och administration.