Konsumentkreditlagen

SKEF - smslån som följer lagen

Konsumentkreditlagen – Lagen för konsumenterna

Konsumentkreditlagen är utformad till din fömån och gäller alla lån och avtal som banken erbjuder dig.
Konsumentkreditlagen (KKL) och liknande konsumentlagstiftning finns i många länder för att skydda konsumenter från ocker, oskäliga villkor och andra missförhållanden inom kreditmarknaden.

Enligt lagen får en långivare inte ge dig sämre villkor än vad som gäller enligt lagen. Lagen gäller när du ska låna pengar, men även då du handlar online och väljer att betala med kredit eller på avbetalning. Alla blancolån, bolån lån utan uc, snabblån, billån, företagslån och krediter omfattas av Konsumentkreditlagen.

Det finns 2 tillfällen då konsumentkreditlagen inte kan åberopas och det är till studielån och när du lånat i en pantbank.

Reklam och marknadsföring

När en bank gör reklam, och marknadsför ett snabblån, då ska företaget i kreditavtalet ange den effektiva räntan i %.  En effektiv ränta är ett sätt att mäta och jämföra hur sto lånets totala kostnad är. Du har säkert sett att på alla lån utan uc som vi visar här, så anges alltid en effektiv ränta i anslutning till lånets kostnader.

Kreditupplysning

För att få veta hur din ekonomi ser ut och få lämna ut pengar i form av ett lån, så måste långivaren alltid göra en kreditupplysning. Det är stadgat och bestämt i konsumentkreditlagen. Om det vid kreditprövningen visar sig att låntagaren inte har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att kunna betala tillbaka ett lån, så måste banken ge avslag. Om du får avslag så har du också rätt att få veta varför du inte blev beviljad ett lån.

SEKKI – Förköpsinformation

Om du har bestämt dig för att ta ett lån så ska du första ta emot och läsa en SEKKI. Alla banker och företag som ger ut krediter måste lämna den infon. SEKKI är förkortning för ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” och har info banken, lånet, den effektiv räntan, lånebelopp och amorteringstid. Där står även vad det kommer att kosta om man inte kan betala i tid.

Kostnader och ränta

Enligt konsumentkreditlagen, så ska det i ditt låneavtal ska det framgå vilken kreditränta och kostnader som lånet medför. Det ska stå vad den effektiva räntan blir, både i SEKKI, reklamen och även i låneavtalet. Du ska alltså inte ha kunnat undgå vad kostnader och ränta om du tänker låna pengar av långivaren.

Ångerrätt och förskottslösen av lån

Har du tagit emot ett sms lån, men sedan ångrat dig? Då har du rätt att hävda ångerrätt och betala tillbaka lånet inom 30 dagar. Du har också rätt att i ett senare skede förskottslösa lånet utan att banken kan kräva ersättning för detta. Detta gäller dock inte vid bundet bolån, där banken kan begära ersättning för förlorade ränteinkomster.

Konsumentkreditlagens omfattning

 1. Kreditprövning
  Kreditgivare måste utföra en noggrann kreditprövning innan de beviljar en konsumentkredit för att säkerställa att konsumenten har förmågan att återbetala krediten.
 2. Räntor och kostnader
  Det finns begränsningar och regleringar för räntor och andra kostnader som kan tas ut för en konsumentkredit.
 3. Ångerrätt
  Konsumenter har oftast rätt att ångra sitt kreditavtal inom en viss tidsram utan att ange någon anledning.
 4. Informationskrav
  Kreditgivare måste tillhandahålla tydlig och lättförståelig information om kreditvillkor, räntor, kostnader och andra relevanta detaljer innan konsumenten ingår ett kreditavtal.
 5. Ansvarsfull kreditgivning
  Kreditgivare har ett ansvar att agera ansvarsfullt och etiskt när de beviljar krediter, vilket inkluderar att undvika att bevilja krediter till konsumenter som uppenbart inte har förmågan att återbetala dem.

Konsumentkreditlagen finns för att skapa en balanserad och rättvis kreditmarknad där konsumenters rättigheter och välfärd skyddas, samtidigt som kreditgivare kan bedriva sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt.

Gå upp