Kronofogden

kronofogden

Kronofogdemyndigheten

Liksom Finansinspektionen och Tullverket är, så är också Kronofogden (KF) en statligt verksamhet som verkar för invånarnas intressen. Kronofogdens är inte bara ”den onde”. Deras uppgift är att hjälpa båda sidor, den som vill ha betalt, men även råd och stöd till den som är skyldig att betala.

Varje år bestämmer regeringen hur och vad som ska prioriteras inom Kronofogdens område, genom förordningen med instruktion för Kronofogdemyndigheten.

Alla kan ansöka om indrivning

Både kommuner, företag, privatpersoner och myndigheter kan ansöka om hjälp med att driva in betalningar.

Genom att aldrig ta ställning för någons part av de inblandade och förutom indrivning, även erbjuda skuldsanering och hjälpa till vid tvister som rör betalningar och vräkningar så arbetar Kronofogden förebyggande och hjälpande för båda sidor.

Hur fungerar en indrivningsprocess hos Kronofogden?

 • Du kan inte betala
 • Någon begär indrivning
 • Betalningsföreläggande i brevlådan
 • Ej besvarat föreläggande=delgivningsman dyker upp
 • Skulden ska betalas eller bestridas inom 10 dagar
 • Efter 10 dagar uppstår annars en betalningsanmärkning
 • Skulden fastställs
 • Faktura om skuld att betala kommer från KF
 • Kronofogden gör tillgångsutredning
 • Kronofogden besöker dig för utmätning

Betala skulden i tid för att undvika Kronofogden

Det enda sättet att undvika en utmätning från Kronofogden är naturligtvis att betala sina skulder i tid och att bli av med inkassoskulderna. Det händer ofta att lån hamnar hos Kronofogden. Många gånger förstår man inte följderna med att fördröja betalningen med en kredit och ränta tickar på i hög takt.

På kort tid kan den ursprungliga skulden har fördubblats. Därför ska man alltid tänka till lite extra innan man bestämmer sig för att låna pengar, då ett lån många gånger är orsaken till att man får en betalningsanmärkning. Extra viktigt är det då man funderar på att ta snabblån och lån utan UC som ofta är dyra lån. Det är alltid bättre att försöka lösa ekonomiska problem på annat sätt än med lån.

Skuldsanering

Om man hamnat his Kronofogden med så stora skulder att det anses omöjligt att kunna betala tillbaka dessa under en överskådlig tid, kan Kronofogden gå med på skuldsanering.

En skuldsanering innebär att man upprättar en avbetalningsplan om 5 år, där alla inkomster utöver existensminimum går till att betala de befintliga skulderna som ligger hos Kronofogden. När 5 år har gått så avskrivs resterande belopp av ursprungliga skulderna och man är fri att börja om sin ekonomi på nytt.

För att få genomgå skuldsanering ställs vissa krav

 • Du måste ha en varaktig, fast inkomst
 • Dina skulder ska vara så stora att de bedöms omöjliga att betala
 • Det får inte uppkomma nya skulder under tiden skuldsaneringen pågår

Under tiden som man är under skuldsanering eller utmätning av exempelvis lön får man behålla ett visst förbehållsbelopp. Detta är en liten summa som ska räcka till att leva, men innebär små marginaler.

Skuldfinansieringslån

Om man har ett skuldsaldo blir det svårt att få lån. Därför är det viktigt att ansöka lån och betala bort skulderna hos Kronofogden innan ett skuldsaldo genereras.

Det går att få lån trots kronofogdens åtgärder, såsom betalningsanmärkningar och utskickade betalningsförelägganden. Titta efter lån som beviljar trots betalningsanmärkningar.

Gå upp