Finansinspektionen

FI - Finansinspektionen

Om Finansinspektionen

Finansinspektionen deltar i ekonomisk säkerhet genom det svenska samverkansforumen FSPOS=”Finansiella sektorns privat-offentliga samverkansgrupp” och SOES = ”Samverkansområdet för ekonomisk säkerhet” Samhällets kris och krigsberedskap samverkar med myndigheter nom ett antal olika samverkansområden för att stärka.

I och med detta arbete med samverkan, så stärks den finansiella sektorns förmåga att värna om samhället, genom att bekämpa och hantera kriser och hot.

Finansinspektionen drivs av staten

Det är en statlig myndighet. Den främsta uppgiften som den har, är att övervaka långivare och aktörer på svenska marknaden. Genom att utveckla lagar och regler och kontrollera att företagen följer dem, så arbetar FI för att vi ska ha ett stabilt finansiellt system. Och därmed även ett bra konsumentskydd.

Finansiering

FI finansieras genom tillsynsavgifter för prövning och tillstånd. Alla som handlar med pengar och valuta, lånar ut pengar, banker, kreditmarknadsföretag, företag som driver verksamhet med betaltjänster och elektroniska pengar, kreditgivning till konsumenter, inlåning, valutaväxling och annan finansiell verksamhet måste ansöka om tillsyn hos FI. Numera även snabblån och lån utan UC och ala som bedriver verksamhet om att låna pengar i Sverige.

Gå upp