Checkkredit

checkkredit

Checkkredit

Med en checkkredit har man möjlighet att löpande låna pengar och enbart betala för den delen men utnyttjar. Detta kan i många fall bli ett mer fördelaktigt och billigare alternativ till andra krediter, i synnerhet billigare än lån utan UC.

Kostnad checkkredit

Istället för vanlig ränta betalar man vid checkkredit, dispositionsränta och kontraktsränta. Kontraktsränta är en årlig avgift på hela det beviljade kreditbeloppet och dispositionsränta är ränta på den delen som är i rullning, det vill säga används.

Varför checkkredit och inte lån?

En checkkredit kan vara bra för att jämna ut stora svängningar i ekonomin och fördelen är främst att man enbart betalar ränta på den summa man utnyttjar. Nackdelen är dock att det är lätt att hamna i en ond cirkel, där checkkrediten ständigt ligger i rullning.