Checkkredit

checkkredit eller lån

Ta en checkkredit

Checkkredit är alternativet till lån. Med en kredit har du möjlighet att löpande låna pengar och enbart betala för den delen men utnyttjar. Du behöver inte heller lämna in ansökan varje gång di vill använda krediten på nytt, Detta kan i många fall bli ett mer fördelaktigt och billigare alternativ till andra krediter, i synnerhet billigare än lån utan UC.

Att ha en checkkredit blir ofta billigare än lån utan säkerhet, eftersom att man bara betalar ränta och kostnader under tiden som krediten används. Om du ansöker om ett lån så kommer du att få betala räntekostnader för lånet från dag 1 tills den är slutbetald. Men krediten först när du tar ut pengar därifrån.

Om man inte vet hur mycket man bör låna så kanske en kredit kan vara ett bättre alternativ än lån.

Kostnader för krediten

Istället för vanlig ränta betalar man vid checkkredit, dispositionsränta och kontraktsränta. Kontraktsränta är en årlig avgift på hela det beviljade kreditbeloppet och dispositionsränta är ränta på den delen som är i rullning, det vill säga används.

Varför kredit och inte lån?

En checkkredit kan vara bra för att jämna ut stora svängningar i ekonomin och fördelen är främst att man enbart betalar ränta på den summa man utnyttjar. Nackdelen är dock att det är lätt att hamna i en ond cirkel, där checkkrediten ständigt ligger i rullning.

LånutanUc.se

Vem kan utnyttja checkkredit?

En checkkredit kan ansökas och utnyttjas av både företag och kreditvärdiga privatpersoner. För att bli beviljad krediten så krävs att du är kreditvärdig. Minsta åldersgräns är 18 år, krävs att man är myndig och inte har någon betalningsanmärkning eller misskötta åtaganden hos berörs bank.

Ansöka checkkrediter

checkkredit
Checkkredit eller låna pengar?

Den vanligaste banken som ger ut checkkrediter online till företag är Capcito. När det handlar om krediter till privatpersoner, så finns det lån utan UC som fungerar även som checkkredit. Dessa kallas även för kreditkonto eller kontokredit och fungerar på liknande sätt.

Man betalar ränta då man utnyttjar krediten och tills dess, under tiden den ligger kvar orörd på banken så kostar det ingenting.

Räntan för krediten varierar mycket från bank till bank och beror på företagets kreditvärdighet.

En checkkredit ger företaget möjlighet att ta de medel som du behöver för att uppfylla dina kortsiktiga affärsmål.

När man ska nyttja checkkredit

Checkkredit finns för både privatpersoner och företag. Om din firmas ekonomi går upp och ner, är säsongsbetonad eller vill investera så kanske du behöver ett tillfälligt kapital, i form av ett företagslån eller privatlån.

Det är vanligt att finansiera detta med en kredit istället för ett lån. Här kommer den rörliga krediten, så kallade checkkrediten in.

På många sätt så liknat en checkkredit kreditkort.

Lämna säkerhet för checkkredit

Företag och privatpersoner måste ofta lämna någon säkerhet då man vill ha en summa pengar insatta på sitt kontot. Oavsett om pengarna kommer från ett lån eller en checkkredit, så behöver banken en garanti för att du kommer att betala tillbaka dem. Den säkerheten behöver dock inte vara (och är sällan) en fysisk pant vid checkkrediter. Istället är de omsättningen, intäkterna eller din inkomst som räknas som säkerhet. Med andra ord vill banken att du har en inkost (eller för företag intäkt) för att låna ut pengarna.

Frågor om checkkredit

Vart kan man få den största checkkrediten online till företag?

Om du ansöker via Lendo har du möjlighet till en checkkredit upp till 3 miljoner kronor.

Finns det andra namn för checkkredit?

Kreditlina och kreditkonto är andra vanliga namn för checkkredit och fungerar på samma sätt

Ekonom at LÅN UTAN UC | Website | + posts

Martin studerar ekonomi och har ett stort intresse och kunskap inom snabblån och smslån. Han skribent hos LånutanUC.se sedan år 2018

Gå upp