Checkkredit - Ett alternativ till vanliga lån. Ansök checkkredit.

Checkkredit

checkkredit

Varför checkkredit?

Checkkredit är bra att ha ibland. Med en kredit har man möjlighet att löpande låna pengar och enbart betala för den delen men utnyttjar. Detta kan i många fall bli ett mer fördelaktigt och billigare alternativ till andra krediter, i synnerhet billigare än lån utan UC.

Att ha en checkkredit blir ofta billigare än lån utan säkerhet, eftersom att man bara betalar ränta och kostander under tiden som krediten används. Om du ansöker om ett lån så kommer du att få betala räntekostnader för lånet sedan dag 1. Men krediten först när du tar ut pengar därifrån.

Om man inte vet hur mycket man bör låna så kanske en kredit kan vara ett bättre alternativ än lån.

 

Kostnader för kredit

Istället för vanlig ränta betalar man vid checkkredit, dispositionsränta och kontraktsränta. Kontraktsränta är en årlig avgift på hela det beviljade kreditbeloppet och dispositionsränta är ränta på den delen som är i rullning, det vill säga används.

Varför kredit och inte lån?

En checkkredit kan vara bra för att jämna ut stora svängningar i ekonomin och fördelen är främst att man enbart betalar ränta på den summa man utnyttjar. Nackdelen är dock att det är lätt att hamna i en ond cirkel, där checkkrediten ständigt ligger i rullning.

Vem kan utnyttja checkkredit?

En checkkredit kan ansökas och utnyttjas av både företag och kreditvärdiga privatpersoner. För att bli beviljad krediten så krävs att du är kreditvärdig. Minsta åldersgräns är 18 år, krävs att man är myndig och inte har någon betalningsanmärkning eller misskötta åtaganden hos berörs bank.

Vart kan du då ansöka checkkrediter?

Den vanligaste banken som ger ut checkkrediter online till företag är Capcito. När det handlar om krediter till privatpersoner, så finns det lån utan UC som fungerar även som checkkredit. Dessa kallas även för kreditkonto eller kontokredit och fungerar enligt summa sätt.

Man betalar ränta då man utnyttjar krediten och tills dess, under tiden den ligger kvar orörd på banken så kostar det ingenting.

Räntan för krediten varierar mycket från bank till bank och beror på företagets kreditvärdighet.

En checkkredit ger företaget möjlighet att ta de medel som du behöver för att uppfylla dina kortsiktiga affärsmål.

När ska man nyttja sin checkkredit?

Checkkredit finns för både privatpersoner och företag. Om din firmas ekonomi går upp och ner, är säsongsbetonad eller vill investera så kanske du behöver ett tillfälligt kapital, i form av ett företagslån eller privatlån.

Det är vanligt att finansiera detta med en kredit istället för ett lån. Här kommer den rörliga krediten, så kallade checkkrediten in.

På många sätt så liknat en checkkredit kreditkort.

Gå upp