Högkostnadskredit

högkostnadskredit

Om högkostnadskrediter

Högkostnadskredit är ett lån med högre ränta än privatlån. det som även kallas SMSlån är exempel på en högkostnadskredit.

Vad menas med högkostnadskredit

Sedan 1 september år 2019 finns det en lag för högkostnadskrediter och långivare måste efter den lagen, nu märka upp dyra lån med en varningstext för högkostnadskrediter.

De flesta lån som marknadsförs som lån utan UC är högkostnadskrediter. De kostar alltså mer att låna än banklån.

Högkostnadskredit är nya namnet för lån med en effektiv ränta som är minst referensräntan plus 30 procentenheter. Det innebär att det i praktiken är en effektiv ränta på minst 30 procentenheter.

Högkostnadskrediter ränta får inte uppgå till mer än max 40%

Lagen har satt en övre gräns för hur hög ränta långivaren får ta betalat högkostnadskrediten. Som mest är godkänt att ta ut en ränta om 40% utöveröver den aktuella referensräntan. I dagsläget ligger maxränta för högkostnadskredit på 39,5%, eftersom att  den aktuella referensräntan är minus 0,5%.

Dröjsmålsränta för högkostnadskrediten

Förutom maxränta så finns det även en övre gräns för hur hög dröjsmålsränta som får debiteras vid försenad betalning. Där är maxbeloppet satt till dröjsmålsränta om 40% över referensräntan.

Långivaren får heller inte ta ut andra avgifter än dröjsmålsränta. Det är således inte längre tillåtet att ta ut dröjsmålsavgifter för en högkostnadskredit.

Kostnadstaket begränsar kostnaden

Det finns numera även ett kostnadstak för högkostnadskrediter, vilket innebär att det mesta man kan bli skyldig att betala är kostnader lika stora som lånebeloppet i ränta. T.e.x: Om lånet 30.000 kr så behöver du aldrig betala tillbaka mer än 60.000 kr. Alla kostnader, såsom kreditränta, dröjsmålsränta, försäkringa, inkassokrav och betalningspåminnelsen, ska ingå i kostnadstaket.

Däremot ingår inte Kronofogdens kostnader, samt utmätningskostnader och rättegångskostnader.

Att låna pengar via högkostnadskrediter kan bli en ekonomisk skuldfälla så tänk efter innan du lånar. Syftet med bestämmelserna är att åstadkomma en mer ansvarsfull marknad för så kallade snabblån. 

Det är lätt att dras med när marknadsföringen uppmanar oss ”köp nu, betala sen”. Kanske har du inte överblick hur dyrt det faktiskt blir med många krediter. Vi hoppas att varningstexten ska få fler att stanna upp och fundera om man verkligen ska ta mer lån.

Källa: Anna Hult, jurist på Konsumentverket | https://www.konsumentverket.se/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/nyheter/2019/dyra-krediter-far-varningstriangel/

Läs också:
Ett nytt begrepp, högkostnadskredit, infördes i lagen
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/finansiella-tjanster/krediter/hogkostnadskrediter/

Gå upp