Effektiv ränta %

Effektiv ränta är ett bra sätt att jämföra lån och ränta. Den effektiva räntan beräknas per år genom räntedagsbasen 360/360 vilket ger en årlig räntesats på lånebeloppet. Detta inkluderar ränta och alla avgifter för lånet.

Årsränta eller effektiv ränta

Skillnaden mellan årsränta och effektiv ränta, är att den effektiva räntan måste innehålla alla kostnader för lånet. På så sätt ger den effektiva ränta en mer rättvis bild av vad ett lån kommer att kosta dig i slutändan, när all ränta och alla kostnader är betalda.

Stora skillnader mellan olika lån

Effektiva Räntekostnader

Om du tänker låna pengar för att köpa en villa, eller lånar ett blancolån eller lån utan Uc till vardagsutgifter så skiljer sig den effektiva räntan stort. En långivare måste alltid ange den effektiva räntan i ett låneexempel.

Prisexempel effektiv ränta

T.e.x Uppläggningsavgiften är 285 kr. Aviavgift 0 kr vid e-faktura eller autogiro. Vid ett kreditbelopp om 100 000 kr med årlig kreditränta om 8,2% och 5-års löptid (återbetalningstid) uppgår den effektiva räntan till 8,65%.

Lånets ränta – Effektiv ränta

Den som tillhandahåller lån får inte ta ut högre kostnader och ränta än skrivet i kreditgivningslagen. Detta innebär att ränta, dröjsmålsränta, avgifter och inkassokostnad, tillsammans inte får bli större än lånebeloppet. Det infördes i det statligt beslutade räntetaket år 2018.

Det betyder, att om du till exempel hittar ett lån för 30,000 kronor. Då får det maximala beloppet som du ska betala tillbaka, inte överstiga 60,000 kr.

Vid lån pratar man olika typer av ränta. Nominell ränta och effektiv ränta. Effektiva räntan är den faktiska kostnaden som du betalar för lånet. I den effektiva räntan ingår alla kostnader och avgifter.

Det är stora skillnader mellan olika långivare Tänker du t.e.x låna pengar för att köpa en villa? Eller låna ett blancolån till vardagsutgifter? Då skiljer den effektiva räntan sig stort.

Beräkna effektiva räntan

Det är ganska svårt att räkna ut den effektiva räntan och allra helst då det handlar om summor som ska gå ut och in. Vill man räkna ut det själv så finns det  beskrivet tillvägagångssätt i EU-parlamemtets direktiv.

  • X menas som den effektiva räntan,
  • m är talet som motsvarar det sista kreditutnyttjandets plats i tidsföljden,
  • k är det tal som motsvarar ett kreditutnyttjandes plats i tidsföljden, dvs. 1 ≤ km,
  • Ck är storleken på kreditutnyttjande nr k,
  • tk är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje kreditutnyttjande, dvs. t1 = 0,
  • n är det tal som motsvarar den sista återbetalningens eller avgiftsbetalningens plats i tidsföljden,
  • j är det tal som motsvarar en återbetalning eller avgiftsbetalning i tidsföljden,
  • Dj är storleken på en återbetalning eller avgiftsbetalning,
  • sj är tiden, uttryckt i år och delar av år, mellan datumet för det första kreditutnyttjandet och datumet för varje återbetalning eller avgiftsbetalning.

Det är inte så lätt att på egen hand räkna ut den effektiva räntan utan hjälpmedel, men se till att förstå hur det fungerar så att du veta vad du betalar. Snabblån som har hög effekriv ränta leder lätt till en skuldfälla och många gånger eftersom att låntagaren inte förtår villkoren med lånet.

LÅN UTAN UC | + posts

Martin studerar ekonomi och har ett stort intresse för det svenska näringslivet. Vid sidan om sina studier är han skribent hos LånutanUC.se.

Gå upp