Referensränta

styrräntan höjs igen

Referensräntan från Reporäntan

Referensräntan styr hur stor räntesatsen blir på dina lån. Det spelar ingen roll vilken typ av lån det handlar om. Referensräntan styr kostnaden för alla lån, även hur mycket ränta det ska vara på snabblån och lån utan Uc. Det finns många av våra vardagliga räntor på fakturor som styrs av referensräntan. Du har säkert sett uttrycket på en faktura någon gång.

På fakturor står det ofta att dröjsmålsränta är referensräntan + 8%, vilket betyder att om du försenas med betalningen så tillkommer en straffränta på det obetalda beloppet. Ifall att referensräntan i dagsläget är t.e.x 2%, så blir dröjsmålsräntan då 10%.

Referensränta beslutas av Riksbanken

Referensräntan beslutas av Riksbanken 2 gånger per år, 1 januari och 1 juli. Den har inget penningpolitiskt syfte. Sedan 20190701 har referensräntan, eller styrräntan som den också kallas, legat på 0%, men den 1 juli 2022 höjdes räntan drastiskt till 0,5%.

Drastisk höjning av styrräntan

Ibland kan riksbanken besluta om en extra höjning och detta gjordes den 21 september 2022. Riksbanken höjde då styrräntan med 1 procentenhet till 1,75 procent och det var tredje gången detta år som Riksbanken meddelar att de höjer styrräntan, på grund av inflation.

Binda bolån innan styrräntor höjs

Riksbanken har meddelat att tanken är att successivt höja referensräntan upp till 2%. För den som har stora lån, som t.e.x bolån kan det vara en tanke att binda lånen. Det är också viktigt att försöka spara pengar så att man har en buffert nu då räntorna blir dyrare och det blir dyrare att låna pengar.

Historisk referensränta

reproränta och referensränta
reproränta och referensränta
202303013,00%
20190701 0,00%
20190101-0,50%
20180701-0,50%
20180101-0,50%
20170701-0,50%
20170101-0,50%
20160701-0,50%
20160101-0,50%
LÅN UTAN UC | + posts

Martin studerar ekonomi och har ett stort intresse för det svenska näringslivet. Vid sidan om sina studier är han skribent hos LånutanUC.se.

Gå upp