Svenska bankföreningen

svenska bankföreningen

Swedish Bankers – Svenska Bankernas förening

Svenska bankföreningen, Swedish bankers, är en svensk branschorganisation som bildades redan år 1879. I organisationen ingår Sveriges storbanker. Swedish banker är en intresseorganisation där bankerna tillsammans företräder medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer.

Bankföreningens uppgift

Bankföreningen säger att de har en viktig uppgift i att sprida kunskap om bankerna. De har även en viktig roll för tillväxt och välfärd i det svenska samhället. Genom sin branschorganisation Swedish Bankers, så verkar organisationen för en sund utveckling av det svenska bankväsendet.

Finansinspektionen, Riksbanken och Riksgälden är statliga myndighter som tillsammans bildar Finansdepartementet.

Swedish Bankers medlemmar

 • Avanza
 • Calyon, filial
 • Citibank, filial
 • Danske Bank, filial
 • DNB, filial
 • Forex Bank
 • Santander Consumer Bank AB (Sverige)
 • ICA Banken
 • Ikanobanken
 • Länsförsäkringar Bank
 • Nordax Bank
 • Nordea
 • Nordnet Bank
 • Parex Bank, filial
 • Resurs Bank
 • Royal Bank of Scotland, filial
 • SBAB Bank
 • SEB
 • Skandiabanken
 • Sparbanken Gripen
 • Svenska Handelsbanken
 • Swedbank
 • Ålandsbanken

Fakta om Svenska bankföreningen

Svenska Bankföreningen analyserar lagar och föreskrifter som handlar om ovan banken. Detta görs i kommittéer där medlemsföretagens experter ingår. Främst innefattar det den finansiella lagstiftningen, men även annat ingår, som t.ex skatter, redovisning. Utöver detta också konsumentförhållanden, civilrätt, penningtvätt och IT-säkerhet.

Swedish banker har också till uppgift att standardisera betalningar, clearing, säkerhet och IT-infrastruktur, samt utveckla bankgemensamma regelverk.

De banker som är medlemmar i Swedish bankers, får möjlighet att påverka branschens självreglering och kan medverka i att initiera branschfrågor. Medlemmarna har även möjlighet att delta i Svenska bankföreningens arbete inom bankteknik.

Swedish bankers implementering av regler

Dessutom arbetar den Svenska bankföreningen med bankernas implementering av nya regler genom tolkning av innebörden, utformning av rapporteringsblanketter och standardvillkor och utformning av information till kunder och bankpersonal genom nyhetsbrev och så vidare.

De lån utan UC, konsumtionslån och mindre lån vi har i Sverige ingår inte i Swedish Bankers.

I Sverige är en bank en instution vilken får göra bankoktroj, ta emot inlåning på konton från allmänheten och låna pengar av Riksbanken genom att göra repo-transaktioner

Swedish bankers uppgift

 • Ska arbeta för att öka förtroendet för banksektorn
 • Verka för en väl fungerande och ett konkurrenskraftigt regelverk
 • Arbeta för hög banksäkerhet och väl fungerande infrastruktur för betalningar 

Olika banker i Sverige

Vi har olika typer av banker i Sverige, såsom Affärsbank, Centralbank, Pantbank, Medlemsbank, Föreningsbank och Sparbank samt långivare för snabblån och sms lån. Alla är inte medlem i Svenska bankföreningen men samtliga har tillstånd från Finansinspektionen.

Kontakt

Svenska Bankföreningen
Blasieholmsgatan 4B
Box 7603
103 94 Stockholm
[email protected]
08 – 453 44 00

Gå upp