Svenska bankföreningen

Svenska Bankernas förening

Svenska bankföreningen, Swedish bankers, är en svensk branschorganisation som bildades redan år 1879. I organisationen ingår Sveriges storbanker. Swedish banker är en intresseorganisation där bankerna tillsammans företräder medlemmarna gentemot myndigheter och organisationer.

Bankföreningens uppgift

Bankföreningen säger själva att de ha en viktig uppgift i att sprida kunskap om bankerna, samt att de har en viktig roll för tillväxt och välfärd i det svenska samhället. Genom sin branschorganisation Swedish Bankers, så verkar organisationen för en sund utveckling av det svenska bankväsendet.

Swedish Bankers

 • Avanza
 • Calyon, filial
 • Citibank, filial
 • Danske Bank, filial
 • DNB, filial
 • Forex Bank
 • Santander Consumer Bank AB (Sverige)
 • ICA Banken
 • Ikanobanken
 • Länsförsäkringar Bank
 • Nordax Bank
 • Nordea
 • Nordnet Bank
 • Parex Bank, filial
 • Resurs Bank
 • Royal Bank of Scotland, filial
 • SBAB Bank
 • SEB
 • Skandiabanken
 • Sparbanken Gripen
 • Svenska Handelsbanken
 • Swedbank
 • Ålandsbanken

Fakta om Svenska bankföreningen

Svenska Bankföreningen analyserar lagar och föreskrifter som handlar om ovan banken. Detta görs i kommittéer där medlemsföretagens experter ingår. Först och främst innefattar det den finansiella lagstiftningen men även annat som t.ex skatter, redovisning, konsumentförhållanden, civilrätt, penningtvätt och IT-säkerhet ingår.

Swedish banker har också till uppgift att standardisera betalningar, clearing, säkerhet och IT-infrastruktur, samt utveckla bankgemensamma regelverk.

Swedish bankers implementering av regler

Dessutom arbetar den Svenska bankföreningen med bankernas implementering av nya regler genom tolkning av innebörden, utformning av rapporteringsblanketter och standardvillkor och utformning av information till kunder och bankpersonal genom nyhetsbrev och så vidare.

De lån utan UC, konsumtionslån och mindre lån vi har i Sverige ingår inte i Swedish Bankers.

I Sverige är en bank en instution vilken får göra bankoktroj, ta emot inlåning på konton från allmänheten och låna pengar av Riksbanken genom att göra repo-transaktioner

Olika banker i Sverige

Vi har olika typer av banker i Sverige, såsom Affärsbank, Centralbank, Pantbank, Medlemsbank, Föreningsbank och Sparbank.

Gå upp