Skuldsaldo

Om du har en skuld till Kronofogden, vilken du inte betalar. Då fastslås en dom, eller ett utslag som det även heter. Domen innebär att Kronofogden har rätt att kräva in skulden från dig. I och med detta har du nu även fått ett skuldsaldo.

Observera att du inte har ett skuldsaldo hos Kronofogden då du mottar en delgivning som ska signeras. Det är först när skulden är fastställd som du får skuldsaldo. Detta skuldsaldo syns då i UC´s register i minst 12 månader efter att du betalat skulden.