Insättningsgaranti

När du sparar pengar på banken så vill du självfallet att pengarna ska sitta där tryggt. Men vad händer om det blir krig eller om banken går i konkurs. Är pengarna förlorade då?

Svaret är nej.Om något skulle hända så betalar staten tillbaka en del av de förlorade pengarna i form av instättningsgaranti.

Maxbelopp 950.000 kr

Du kan få tillbaka max 950.00 kr i kapital och upplupen ränta, ifall att det skulle hända att. Om du nyligen har sålt en bostad eller har ett belopp på kontot kopplad till en nyligen gjord livshändsele så går det att ansöka om ett tilläggsbelopp.