Insättningsgaranti

Insättningsgaranti på dina tillgodohavanden

Insättningsgaranti, vad gäller? När du ska spara pengar hos banken, då vill du självfallet att pengarna ska sitta där tryggt. Men vad händer om det blir krig eller om banken går i konkurs? Är pengarna förlorade då?

Svaret är nej! Alla pengar är inte förlorade utan det går att rädda en del. Om något skulle hända så betalar staten tillbaka en del av de förlorade pengarna i form av insättningsgaranti.

Insättningsgaranti upp till 950.000 kr

Du kan få tillbaka max 950.00 kr i kapital och upplupen ränta, ifall att det skulle hända en kris. Om du nyligen har sålt en bostad eller har ett belopp på kontot kopplad till en nyligen gjord livshändele så går det även att ansöka om ett tilläggsbelopp.

Tilläggsbelopp

insättningsgaranti - garanti för dina sparpengar
insättningsgaranti

Du kan utöver 950.000 kr få ett tilläggsbelopp. Till exempel om du nyligen gjort en försäljning av bostad, fått skadeståndsersättning, en utbetalning från försäkringsbolaget, skadeersättning. Du kanske fått ett fallskärmsavtal, gjort en bodelning, pensionssparande, sjukdom, invaliditet eller dödsfall. Ett tilläggsbelopp gäller i 1 år.

Du kan ansöka om tilläggsbeloppet från insättningsgaranti först efter att ett ersättningsfall inträffat. I ansökan ska du visa att insättningen avser en sådan händelse som ger dig rätt till ett tilläggsbelopp och att insättningen gjorts inom de senaste 12 månaderna.

Du får insättningsgaranti på alla dina bankkonto i svenska banker. Det är nästan som ett låneskydd du kan teckna vid lånansökan, fast tvärtom. Detta innebär att dina pengar är skyddade om något händer.

Insättningsgarantin gäller alla

Både privatpersoner, företag och föreningar kan få pengar från insättningsgarantin. Om man är två personer som delar på ett konto, så gäller insättningsgarantin per person. Detta betyder att man går upp till 950.000 kr vardera pers person, på samma bankkonto.

Utbetalning av insättningsgaranti

När insättningsgarantin träder i kraft så kommer Riksgälden att kontakta dig för utbetalning. Minsta utbetalningsbelopp är 26 kronor och pengarna sätts in på valfritt konto eller via en utbetalningsavi.

Om oss

Lån utan UC jämför inte enbart lån, utan är en informationsportal rörande allt omkring lån och ekonomi.

Gå upp