Svårt att betala lånet

Du kan komma till en tidpunkt där du kan få svårt att betala lånet. Där du fastnat med låneinbetalningarna. Det kan bero på en oförutsedd händelse, såsom arbetslöshet eller sjukdom. Det kan också bero på försummelse.

Dyra kostnader vid försenade inbetalningar

Om du får svårt att betala lånet och inte betalar tillbaka låneamorteringen i tid, så tillkommer dyra, extra kostnader såsom dröjsmålsränta, påminnelseavgift och förseningsavgift.

Det som är säkert är att om du inte betalar lånet så kommer det att hamna hos Kronofogden och det kan vara svårt att ta sig ur.

Gå uppåt