Svårt att betala

Svårt att betala tillbaka lånet

Du kan komma till en tidpunkt där det fastnad med låneinbetalnigningarna. Det kan bero på en oförutsedd händelse, såsom arbetslöshet eller sjukdom. Det kan också bero på försummelse.

Dyra kostnader vid försenade inbetalningar

Om du inte betalar tillbaka låneamorteringen i tid, så tillkommer dyra, extra kostnader såsom dröjsmålsränta, påminnelseavgift och förseningsavgift.

Vad gör man när man inte kan betalat