Dröjsmålsränta

dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta heter den kostnad som får läggas på extra på en faktura, ifall att din betalning är försenad och inte har betalas i tid. Detta gäller alltid, man får och bör alltid ta ut dröjsmålsränta, ifall att om man inte har avtalat om annat. Dröjsmålsränta börjar räknas från förfallodagen och till dessa att skulden är betald. Därför är det viktigt att sköta sin amortering.

När du ansöker ett  lån utan UC så måste du verkligen vara uppmärksam på att betala i tid, så att inte det lilla lånet med ganska små kostnader, blir väldigt dyrt om dröjsmålsränta och kravavgifter tillkommer.

dröjsmålsränta
dröjsmålsränta

Dröjsmålsränta och betalningsvillkor

Om du får en faktura med betalningsvillkor 10 dagar, det vill säga, som ska vara betalad inom 10 dagar, men missar det. Då kommer ändå inte dröjsmålsränta räknas förrän efter 30 dagar. Om man inte har avtalat nog annat så är dröjsmålsräntans storlek, enligt räntelagen,  åtta procentenheter över gällande referensränta och är i Sverige 7,50 % per år. Detta regleras i räntelagen.

Förfallodag på en helg

Om sista betalningsdag för fakturan, det vill säga betalningsvillkoret är på helgdag, lördag, söndag eller någon almanackans röda dagar, då börjar inte dröjsmålsränta att gälla förrän nästa helgfria vardag.

Förseningsavgift

Om man inte betalar en faktura i tid, så har företaget möjlighet att ta ut en förseningsavgift. Det kallas ibland även påminnelseavgift. Men för att få göra det, då måste detta ha angetts redan i avtalet som tecknades. Det räcker inte med att skriva det på fakturan. Det finns inga krav på vad avtalet ska innehålla och det kan även ha sagts muntligt, men då står ord mot ord. Det kan då bli svårt att bevisa vem som har rätt.

Tycker du att alla finanstermer är svåra att förstå? Läs i vår wiki.

Gå uppåt