lån

Om lån

Ett lån betyder att man erhåller något av en annan person eller företag som avsikt att återlämna det vid ett annat tillfälle.

Är ett lån är en förmån?

Ett lån är en förmån så att vi kan unna oss att köpa något vi verkligen vill ha vid just exakta tidpunkten. Det låter kanske konstigt att säga att det är en förmån att få låna pengar, men det ligger lite sanning (med modifikation) bakom det.

Vi säger att det är en förmån att få låna pengar, eftersom att alla inte har möjlighet att ta ett lån. Man skulle kunna säga att om man är duktig och arbetar hårt, så att man tjänar mycket pengar, då har man förmånen att kunna bi beviljad ett lån.

Ett lån kan motsvara exakt vad som helst. Om lånet berör att låna pengar så brukar man lägga till att lånet ska omfattas av ränta eller en räntekostnad.

När man ansöker om och får ett lån beviljas så sätts pengarna in på ett bankkonto som är knutet till ditt namn och ditt personkonto.