KPI

Konsumentprisindex

KPI mäter prisutvecklingen för den privata konsumtionen.