Fondkonto

Låna pengar utan UC

Fondkonto

Fondsparande är en enkel sätt att spara pengar, för den som vill sparandet på lång sikt. Det viktiga att tänka på när man ska svälja fonder att spara i, är att se över vilken riskklass fonden har. Fonder ligger i 7 olika klasser, från 1-7, där 1 innebär lägsta risk.

Att spara pengar är alltid det bästa alternativet, framför att låna. Och framför allt då det gäller lån utan UC med höga räntor. Ett långsiktigt sparande kan gör att du någonsin slipper låna pengar.

Spara pengar i olika fondtyper

Det finns olika fondtyper

Skillnad mellan fondkonto/aktiekonto och ISK

Skillnaden mellan aktiekonto/fondkonto och ISK (Investeringssparkonto), ligger i hur beskattningen sker. Om du hellre vill betala reavinstskatt om 30% då du säljer dina fonder så väljer du aktie/fonkonto. ISK beskattas med en årlig schablonskatt på det totala kontots värde. Investeringssparkontot kan flyttas ett kontot till annat ISK, medan aktie/fondkonto går att kvitta vinst mot förlust.

Gå uppåt