Amortering

amortering

Amortering är inom bank och finans ett annat ord för avbetalning. Den kan vara av typen rak amortering eller annuitets amortering. Det finns både något som heter falsk (bibehållen) annuitet och äkta (ändrad) annuitet.Vid falsk annuitet så ändras inte annuitetsbeloppet ifall att räntan skulle ändras.

Rak amortering

Rak amortering är den vanligaste när man ska låna pengar och främst vid bolån. Det betyder att man delar upp skulden under en viss tid och återbetalar samma amorteringsbelopp varje månad. Skulden minskar varje månad du amorterar. Då vet man redan när lånet tas, hur mycket man har att vänta bland sina utgifter varje månad. Man har också bra koll på när lånet kommer att vara slutbetalt. Att amortera med rak amortering är billigast.

Exempel rak amortering

Lån på 120.000 kr. Återbetalningstid 120 månader/amorteringstillfällen. Ränta 5%. Med rak amortering betalar du 1.666 kr/mån.

MånLånAmorteraRäntaMånadsbelopp
1120.00010005001500
12108.00010004541454
2496.00010004081408
3684.00010003541354
1200100041004

Annuitets amortering

Annuitet är ett latinskt ord som betyder ”Årlig avbetalning”.

Vid annuitet så är återbetalningsbeloppen densamma under hela låneperioden. (Vid rak amortering så är amorteringsbeloppet densamma varje månad). Vid annuitet så blir det alltså samma kostnad att betala varje månad. I början blir det Hhgre ränta än amortering och i takt med att amorteringsperioden fortgår så minskar räntebeloppet och blir mindre än amorteringsbeloppet.

För att kunna beräkna annuitetsamortering så måste man veta hur stort lånet är, hur lång återbetalningstiden är och vilken ränta som erbjuds. Annuitetsamorteringen har samma belopp varje månad och vid varje betalningstillfälle. Det innebär att först betalas en mindre andel som utgör amortering vilken blir högre för varje betalningstillfälle, med amorteringsbeloppet ökar och räntekostnaden blir mindre. För att kunna beräkna annuitetsamorteringen måste man utgå från en ränta. Om räntan inte ändras så kommer annuitetsamorteringen att vara detsamma under hela perioden.

Exempel Annuitets amortering

Lån 100.000 kr. Amorteringstid 5 år/60 mån.

MånLånAmorteraRäntaMånadsbelopp
1100.00014704171887
298.53014774111887
1283.48415393481887
2464.58316182691887

Det enklaste och bästa sättet att se till att amorteringen blir gjord är att ha autogiro via sitt bankkonto.

Gå uppåt